Web Site Generator

4. Медіабезпека

 
Засоби масової інформації завжди відігравали потужну роль у суспільстві і розуміння «мови медіа» було запорукою особистої та суспільної безпеки. Ознакою сьогодення є посилення патогенного впливу медіа на аудиторію. Адже сучасні ЗМІ здатні формувати картину світу, впливати на масову свідомість, формувати та корегувати суспільну думку. Дедалі більше вони формують мозаїчну картину світу та пропонують «свій» порядок денний (гіперреальність), який мало корелює з реальністю. Деструктивна роль медіа полягає в тому, що вони здатні дедалі майстерніше роз’єднувати суспільство, маніпулювати інформацією та її сприйняттям, вести інформаційні війни, розпалювати ворожнечу, створювати міфи та формувати стереотипи масової свідомості.
Гібридні війни стали медійним ноу-хау, бо дедалі частіше розпалюються та ведуться у медіасередовищі та за підтримки медіа. Зброєю в цих війнах стають пропаганда, маніпулятивні тактики, фейкові новини, агресія (що реалізується у ЗМІ на вербальному, візуальному, тематичному рівнях). ЗМІ дедалі більше втрачають незалежність під тиском зовнішньої та внутрішньої цензури. Усе це є серйозними викликами для стабільності соціуму, ефективного розвитку та миробудівництва. Єдиним інструментом протидії цим викликам є медіаграмотність кожного окремого громадянина та суспільства в цілому. Прищеплення навичок розпізнавання маніпуляцій та неякісної інформації, виховання критичного мислення, подолання шаблонів, стереотипів, сформованих сучасними ЗМІ, є майже єдиним запобіжним механізмом протидії. На уроках з медіаграмотності, які сьогодні практикує середня школа, можна доволі успішно вирішувати ці завдання.