Site Creator

5. Правова обізнаність

 
З появою Конвенції про права дитини, створеної у 1989 році, освіта в галузі миру та з прав людини набула нового значення. Цей тип освіти став розглядатися в якості одного з основних прав, які всі діти повинні мати.
Освіта в сфері захисту прав дітей та освіта в галузі миру тісно пов’язані між собою і доповнюють один одного: мир є основною умовою, без якої права не можуть бути реалізовані належним чином; у той же час, дотримання основних прав має важливе значення для забезпечення миру.
Освіта в галузі прав людини, зазвичай, уміщує вивчення положень Конституції України, міжнародно-правових актів, таких, як Загальна декларація прав людини та Конвенція про права дитини, а також інші нормативно-правові акти, які закріплюють основні права людини та гарантії їх реалізації.
Однак просто мати знання з прав людини недостатньо. Молодь повинна отримати стійкі навички того, як діяти у спосіб, який захищає їх власні права та не порушує права тих, хто їх оточує, дотримуючись обов’язків, які виникають поряд з правами, і розуміти наслідки порушень прав інших людей. Молода особистість повинна поважати закон та розуміти, чому це важливо в демократичному суспільстві, мати навички критичного мислення і знання, необхідні для розв’язання проблем ненасильницькими методами, вміти використовувати демократичні механізми для захисту своїх прав.
Отже, важливою складовою освіти в галузі миру є правова обізнаність молоді. Вона включає розуміння учнями особливостей відносин, які існують у повсякденному спілкуванні, а також виникають у разі порушення прав один одного. Вкрай важливою є необхідність донесення до молоді розуміння про невідворотність відповідальності за порушення прав та свобод інших осіб, а також про повагу до честі, гідності, права приватної власності та особисту недоторканність кожної людини.
Створення культури правової поведінки є передумовою для досягнення миру. Викладачі шкіл та місцеві громади мають докласти всіх зусиль, щоб забезпечити мирне співіснування молоді як в рамках шкільного процесу, так і на рівні громади. Це є обов’язком для кожного дорослого в суспільстві, особливо тих, хто бере участь у системі формальної освіти.